Nilkan ja jalan luut

Klassisen baletin tekniikka ja rasitusvammat - Jalan ja nilkan alue

Kuva K1. Jalan luut.


Jalassa on yhteensä 26 luuta ja 2 sesamluuta. Jalka jaetaan luisen rakenteen perusteella tarsukseen, metatarsukseen ja falangeihin. Tarsus tarkoittaa jalan takaosaa, metatarsus keskiosaa ja falangit varpaiden luita. Tarsukseen kuuluu seitsemän luuta. Talus ja calcaneus eli kantaluu sijaitsevat tarsuksen takaosassa. Etummaiset tarsaaliluut ovat mediaalisesti sijaitseva naviculare ja kolme cuneiformis-luuta sekä lateraalisesti sijaitseva cuboideum.[1]

Metatarsus sijaitsee jalan keskiosassa ja siihen kuuluu viisi jalkapöydänluuta eli metatarsaaliluuta. Niitä kutsutaan ensimmäiseksi, toiseksi, kolmanneksi, neljänneksi ja viidenneksi metatarsaaliksi. Ensimmäinen metatarsaaliluu on mediaalisin luu ja viides lateraalisin.[2] Ensimmäisen metatarsaalin distaalisen pään alapintaan on niveltynyt kaksi sesamluuta. Niiden tehtävä on stabiloida ensimmäistä metatarsaalia ja jakaa sille kohdistuvaa painoa.[3]

Falangit muodostavat varpaiden luut. Varpaiden luita on yhteensä 14 kappaletta.[4]

Nilkan luihin kuuluvat vielä sääriluu eli tibia ja pohjeluu eli fibula. Ne niveltyvät ylemmän nilkkanivelen avulla talukseen ja sitä kautta jalkaan.


Kuva K2. Jalan luut, lateraalisesti kuvattuna.


Kuva K3. Jalan luut, mediaalisesti kuvattuna.Viitteet

  1. Magee 2006 765-9; Tortora & Derricson 2006, 248, 250
  2. Magee 2006 765-9; Tortora & Derricson2006, 248, 250
  3. Peltokallio 2003, 51
  4. Magee 2006 765-9; Tortora 2006 & Derricson, 248, 250

Lähteet

  • Magee, D.J. 2006. Orthopedic Physical Assessment. Saunders Elsevier, Missouri, Canada.
  • Peltokallio, P. 2003. Tyypilliset urheiluvammat. CD-versio. Medipel Oy.
  • Tortora G. & Derricson, B. 2006. Principles of Anatomy and Physiology. John Wiley & Sons. Inc., Hoboken, USA.
<< Etusivulle
Tietoja sivustosta
Kirjaudu