Nivelsiteet, kantakalvo

Kohteesta Klassisen baletin tekniikka ja rasitusvammat - Jalan ja nilkan alue
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Jalan sidekudosrakenteet

Jalan ja nilkan tukena on useita sidekudosrakenteita. Niihin kuuluvat mm. nivelsiteet sekä jalkapohjassa sijaitseva kantakalvo. Tällä sivulla tarkastellaan muutamia nilkan ja jalan toiminnan kannalta tärkeimpiä nivelsiteitä sekä jalkaa stabiloivaa kantakalvorakennetta.

Nilkan ja jalan nivelsiteet

Kuva M1. Nilkaa mediaalisesti stabiloiva delta-nivelside. Plantaris calcaneonavicular-ligamentti, joka ylläpitää jalan mediaalista pitkittäistä kaarta.

Ylemmän nilkkanivelen nivelsiteet

Vahvat nivelsiteet ympäröivät ylempää nilkkaniveltä. Niveltä tukee mediaalisesti viuhkamainen delta-nivelside, joka koostuu neljästä erillisestä osasta (kuva M1). Nivelsiteiden yhteinen lähtökohta on sääriluun mediaalisesa malleolissa, josta se kiinnittyy calcaneukseen, talukseen anteriorisesti ja posteriorisesti sekä naviculareen.<ref>Magee 2006, 767</ref>Mediaalisen tuen lisäksi nämä ligamentit estävät yhdessä tibian ja taluksen liukumisen eteen- tai taaksepäin suhteessa toisiinsa. Koska yksi side kiinnittyy calcaneukseen, delta stabiloi myös alempaa nilkkaniveltä ja estää nilkan eversioliikettä.<ref>Clippinger 2007, 303-4; Magee 2006, 767</ref>

Kuva M2. Nilkkaa lateraalisesti stabiloivat FTA-ligamentti, FTP-ligamentti ja calcaneofibulaarinen nivelside.

Nilkan ulkosivulla on kolme nivelsidettä, jotka tukevat ylempää nilkkaniveltä lateraalisesti (kuva M2). FTA-ligamentti eli anteriorinen talofibulaarinen ligamentti kiinnittyy nimensä mukaisesti fibulaan ja talukseen lateraalisen malleolin etupuolella. Posteriorinen talofibulaarinen ligamentti eli FTP-ligamentti taas kiinnittyy fibulaan ja talukseen lateraalisen malleolin takapuolella. Calcaneofibulaarinen ligamentti kulkee fibulan malleolista calcaneukseen. Nämä ligamentit yhdessä stabiloivat nilkkaa lateraalisesti, estävät fibulan liukumisen eteen tai taaksepäin sekä estävät inversiosuuntaista liikettä. <ref>Clippinger 2007, 303-4; Magee 2006, 767</ref>


Alemman nilkkanivelen nivelsiteet

Myös alemmalla nilkkanivelellä on omat nivelsiteensä. Yksi niistä on plantaris calcaneonavicular-ligamentti (kuva M2). Se kiinnittyy calcaneuksen sustentaculum taliin ja navicularen alapintaan. Sijaintinsa vuoksi se tukee talusta ja auttaa siten kannattamaan kehon painoa ja ylläpitämään jalan mediaalista pitkittäiskaarta.<ref>Clippinger 2007, 304</ref>

Kantakalvo

Kuva M3. Kantakalvo toimii eräänlaisena vipuna, joka kohottaa jalan sisempää pitkittäistä kaarta.
Kuva M4. Windlass-ilmiö tukee tanssijan jalkaa demipointe-asennossa.

Jalan rakenteita tukee myös erittäin vahva ja joustamaton siderakenne, jota kutsutaan plantaarifaskiaksi tai kantakalvoksi. Se lähtökohta on kantapään alapuolella calcaneuksessa ja se kiinnittyy jalan rakenteisiin lähellä metatarsaaliluiden distaalisia päitä, mm. varpaiden koukistajien jänteisiin.

Kantakalvo tukee erityisesti jalan sisemmän pitkittäisen kaaren rakennetta. Se kiristää kantapäätä ja jalan etuosaa lähemmäs toisiaan, jolloin jalan kaarirakenne kohoaa (kuva M3). Erityisesti varpaita ekstensoidessa kantakalvo kiristyy tiukaksi jänteeksi ja jalan sisempi kaari nousee voimakkaasti. Kantakalvo toimii silloin eräänlaisena vipuna. Biomekaniikassa ilmiö tunnetaankin nimellä windlass, joka merkitsee vintturia tai vipua. Kun varpaita ekstensoidaan suljetun kineettisen ketjun liikkeessä calcaneus kääntyy inversioon ja alempi nilkkanivel ja keskitarsaalinivelet supinoituvat. Tällöin mediaaliset keskitarsaalinivelet lukittuvat ja jalka tulee tässä asennossa erittäin tukevaksi sivusuunnissa. <ref>Ahonen ym. 2002, 265-6; Clippinger 2007, 306-7</ref> Tanssijalla windlass-ilmiö tukee jalkaa ja nilkkaa erityisesti päkiöiden päällä seistessä eli demipointe-asennossa (kuva M4).

Viitteet

<references />

Lähteet

  • Ahonen, J. ym. 2002. Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. VK-Kustannus Oy, Jyväskylä.
  • Clippinger, K. 2007. Dance Anatomy and Kinesiology. Human Kinetics, Champaign, USA.
  • Magee, D.J. 2006. Orthopedic Physical Assessment. Saunders Elsevier, Missouri, Canada.