Jalan kaaret

Kohteesta Klassisen baletin tekniikka ja rasitusvammat - Jalan ja nilkan alue
Versio hetkellä 26. elokuuta 2009 kello 11.39 – tehnyt Anu (keskustelu | muokkaukset) (→‎Sisempi pitkittäinen kaari)
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Yleistä

Kuva O1. Jalan kaaret muodostuvat kolmen pisteen välille, joiden päälle myös jalan painon tulisi jakaantua.

Jalan luut muodostavat useita toiminnallisia kaaria, joiden joustavuus auttaa jalkaa mukautumaan kehon painoon ja sopeutumaan tukialustan epätasaisuuksiin esimerkiksi kävelyssä. Kaaret muodostuvat luiden lisäksi useista rakenteellisista osista: nivelistä, nivelsiteistä, jänteistä ja lihaksista. Jalan kaarien huomattava lisääntyminen tai madaltuminen vaikuttaa haitallisesti jalan joustavuuteen ja tukevuuteen, varsinkin kovassa ja toistuvassa harjoittelussa.<ref>Kapandi 1997, 224; Peltokallio 2003, 59</ref> Esim. pronatoiva jalka, jonka sisempi pitkittäinen kaari on madaltunut, asettaa tanssijan jalan kovalle kuormitukselle.

Jalan kaarirakenteet muodostuvat kolmen pisteen välille, jotka muodostavat yhdessä kolmion (kuva O1). Nämä kolmion kärjet ovat viidennen metatarsaalin distaalinen pää (piste A), ensimmäisen metatarsaalin distaalinen pää (piste B) ja kantapää (piste C).<ref>Ahonen ym. 2002, 245</ref> Terveessä jalassa kehon painon tulisi myös jakaantua näiden kolman pisteen välille<ref>Peltokallio 2003, 56</ref>.

Sisempi pitkittäinen kaari

Sisempi pitkittäinen kaari sijoittuu jalan sisäreunalle kuvan O1 pisteiden B ja C välille ja sen luisen rakenteen muodostavat calcaneus, talus, naviculare, ensimmäinen cuneiformis ja ensimmäinen metatarsaali. Kaari muodostuu siten calcaneuksen ensimmäisen kyhmyn ja ensimmäisen metatarsaalin distaalisen pään väliin. Naviculare-luu on kaaren korkein kohta ja kulmakivi ja sen korkeus on n. 15-18 mm.<ref>Ahonen ym. 2002, 227, 245-8</ref> Sisempää pitkittäistä kaarta voisi kuvata joustavaksi ja jousimaiseksi kaareksi. Kaarta tukevat mm. kantakalvo ja jalan mediaalipuolen nivelsiteet, erityisesti plantaris calcaneonavicular. Lihaksista pitkittäistä kaarta nostavat korkeammalle mm. tibialis posterior, tibialis anterior, peroneus longus sekä varpaiden fleksorit.<ref>Magee 2006, 779-80.</ref>

Jalan kaari romahtaa, mikäli jalan painopiste siirtyy täysin jalan sisäreunalle. Tällöin painopiste ei enää jakaannu tasaisesti jalan kolmen pisteen välille. Pes planuksessa eli latuskajalassa jalan pitkittäinen kaari on madaltunut. Madaltuminen saattaa johtua jostakin synnynäisestä syystä, traumasta, lihasheikkoudesta, ligamenttien heikkoudesta tai pronatoivasta jalasta, jossa jalan paino siirtyy jalan sisemmille osille.<ref>Magee 2006, 783</ref> Tanssijalla tämä madaltuminen saattaa johtua mm. aukikierron pakottamisesta, joka aiheuttaa jalkaan toistuvan pronaatioasennon.


Kuva O2. Jalan sisempi pitkittäinen ja ulompi pitkittäinen kaari.
Kuva O3. Jalan poikittaiset kaaret löytyvät useasta kohtaa jalkaa.


Ulompi pitkittäinen kaari

Ulompi pitkittäinen kaari sijoittuu jalan ulkoreunalle kuvan 1 pisteiden A ja C välille. Ulompi kaari on jäykempi, koska se koskettaa pehmytkudosten välityksellä alustaa. Sen luinen rakenne muodostuu calcaneuksesta, cuboideumista ja viidennestä metatarsaaliluusta. Tätä kaarta ylläpitävät lihaksista peroneus longus, brevis ja tertius sekä flexor digitorum brevis. Myös kantakalvo tukee kaarta.<ref>Ahonen ym. 2002, 245-8; Magee 2006, 779-80</ref>

Poikittainen kaari löytyy useasta kohdasta jalkaa poikittaisessa suunnassa. Sen muodostavat naciculare, cuneiformikset, cuboideum ja metatarsaaliluut.<ref>Magee 2006, 779-80</ref>

Viitteet

<references />

Lähteet

  • Ahonen, J. ym. 2002. Alaraajojen rakenne, toiminta ja kävelykoulu. VK-Kustannus Oy, Jyväskylä.
  • Kapandji, I.A. 1997. Kinesiologia II. Alaraajojen nivelten toiminta. Medirehab kirjakustannus, Laukaa.
  • Magee, D.J. 2006. Orthopedic Physical Assessment. Saunders Elsevier, Missouri, Canada.
  • Peltokallio, P. 2003. Tyypilliset urheiluvammat. CD-versio. Medipel Oy.